Kezdőlap
https://motorfureszkezelotanfolyam.hu/

Részlet a motorfűrész-kezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 21 623 02
 
Részszakképesítés megnevezése: Motorfűrész-kezelő
 
 
2 EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6212 Fakitermelő, favágó Kérgező, faragó
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket Csak 6-cm-nél kisebb átmérőjű fát dönthet. Vállalkozói alapismeretekkel rendelkezik. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és cserjefajokat el tudja különíteni.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-       Gallyazni, darabolni, adaptereket kezelni.
-       Karbantartani a motorfűrészeket és az adaptereket.
-       Felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat.
-       Vállalkozást indítani, működtetni
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
4.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás gyakorlati, szóbeli
         
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.
 
A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás.
A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 
 Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: -
 
A vizsgafeladat ismertetése: -
 
A vizsgafeladat időtartama: -
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -
 
 
 Szóbeli vizsgatevékenység
 
A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a motorfűrész-kezelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Kérgező, faragó,